Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KAMILLE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Ravex Group sp. z o.o z siedzibą w Sękocinie Nowym, ul. Al. Krakowska 6, 05-090 Sękocin Nowy, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000556843, numer NIP 7811910099, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł, w całości opłaconym.

 2. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem mailowym: info@kamille.pl

 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

  • rejestracji w sklepie internetowym na stronie www.kamille.pl

  • dostarczenia zamówionych produktów (przekazanie danych adresowych wybranej przez Użytkownika firmy kurierskiej aby umożliwić realizację zamówienia);

  • dostarczenia Użytkownikowi zamówionej informacji o produkcie

  • zrealizowania przez Użytkownika płatności elektronicznej (musimy podać dane naszemu operatorowi płatności) lub płatności przelewem (wtedy otrzymamy te dane, które wyśle do nas Twój system bankowy lub które wpiszesz w przekazie pocztowym)

  • przekazanie danych osobowych firmie księgowej w celu dopełnienia obowiązku rozliczeń skarbowych;

  • przechowywania danych osobowych na serwerach zewnętrznej firmie hostingowej (Home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin);

  • realizacji zamówień określonych w Regulaminie zakupów;

  • wypełnienia obowiązku prawnego firmy Ravex Group sp. z o.o. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

  • marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli niektórych z nich nie otrzymamy, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia lub wykonać usługi (założyć Użytkownikowi konta w sklepie, wystawić faktury lub przesłać zamówionej informacji). Dane, które są nam niezbędne to:

  - w przypadku złożenia zamówienia przez konsumenta: imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Przedsiębiorców prosimy również o podanie numeru NIP i nazwy firmy. Jeśli wybierzesz dostawę do punktu poprosimy również o wskazanie konkretnego (np. wybór paczkomatu z listy)

  - w przypadku złożenia zapytania o produkt poprosimy o adres mailowy (byśmy mogli odpowiedzieć) oraz imię (byśmy nie musieli zwracać się do Ciebie bezosobowo)

  - jeśli zaznaczysz prośbę o informację, gdy produkt będzie dostępny poprosimy o adres mailowy (zgłoszenia są wysyłane automatycznie przez system sklepu)

  - jeśli będziesz chciał założyć konto w naszym sklepie poprosimy o podanie adresu mailowego i hasła, dzięki któremu będziesz mógł się później logować. Na dalszym etapie możesz podać również swoje imię i nazwisko oraz adresy dla dostaw i faktur

  - jeśli będziesz chciał zapisać się do naszego newslettera poprosimy o podanie adresu mailowego oraz jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link – my też nie lubimy dostawać spamu, dlatego chcemy mieć pewność, że adres jest poprawny i ktoś po drugiej stronie faktycznie czeka na naszą wiadomość :)

  - informacje marketingowe wysyłamy również osobom, które podczas zakładania konta lub składania zamówienia zaznaczą chęć ich otrzymywania.

  - w niektórych przypadkach poprosimy Cię również o numer konta bankowego (jeśli zwrócisz nam produkt lub nastąpi pomyłka w zamówieniu chcemy mieć możliwość odesłania Ci pieniędzy)

  - zdarza się, że Użytkownicy podają nam dodatkowe dane osobowe (np. wpisując w uwagach numer PESEL do wystawienia faktury albo podając dane osoby, która ma w ich imieniu odebrać przesyłkę). Do chronienia tych danych podchodzimy tak samo poważnie i korzystamy z nich tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla właściwego wywiązania się z naszych zobowiązań!

  - oczywiście zbieramy też dane oparte o produkty, które zamówiłeś. Ale wykorzystujemy je w celu ulepszenia obsługi posprzedażowej i ewentualnego doradzenia na Twoje życzenie. Dlatego możesz śmiało zapytać nas o to, co jeszcze potrzebne Ci do zrobienia róży cukrowej (a my wtedy mamy możliwośc szybkiego sprawdzenia co już na pewno masz, nawet jeśli zakupy robiłeś rok temu). Ale nie spodziewaj się od nas pytania „jak tam tolerancja na gluten?” tylko dlatego, że do tej pory kupowałeś same produkty bezglutenowe. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych, nawet jeśli rozmawia nam się tak miło, że odruchowo nam je podasz.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

  • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

  • wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 3. Zapewniamy Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

 4. Możemy odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez firmę Ravex Group sp. z o.o. podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami, czyli:

  - wybranym podczas składania zamówienia kurierom i przewoźnikom (przekazujemy imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, wartość przesyłki oraz opcjonalnie dane wynikające z wpisanych przez Użytkownika uwag do zamówienia

  operatorowi płatności elektronicznej, czyli PayPro Spółka Akcyjna Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24 a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

  partnerowi świadczącemu usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych. Nasz sklep, serwer pocztowy oraz wszystkie bazy danych z informacjami o Użytkownikach znajdują się na serwerach należących do Home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252

  partnerowi świadczącemu usługi marketingowe przekazujemy dane konieczne do wysłania zamówionych newsletterów i informacji handlowej. Dane te są wykorzystywane TYLKO do reklamowania naszych produktów i usług i TYLKO w przypadku otrzymania zgody Użytkownika.

  partnerowi świadczącemu usługi windykacyjne, gdy zajdzie konieczność ubiegania się o zaległą płatność (będą to tylko dane, które pozwolą nawiązać firmie windykacyjnej kontakt z dłużnikiem i dane niezbędne do przeprowadzenia tego procesu zgodnie z prawem).

 7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 8. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji naszych usług.

 9. Dane osobowe Użytkowników są przez nas chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami: ich ujawnienia, utraty, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji. W celu ochrony stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i programistyczne, między innymi: korzystanie z szyfrowanych połączeń, serwery zabezpieczone przed utratą danych na skutek awarii, hasła o odpowiedniej sile, programy zabezpieczające nas przed ingerencją z zewnątrz itd. (zgodnie z art. 32 RODO).

 10. Jeżeli Użytkownik przekazuje nam dane dane osób trzecich jest to traktowane przez nas jak oświadczenie, że posiada na to od nich stosowną zgodę. Takie dane mogą służyć do celów zawarcia umowy (np. w imieniu kogoś, kto o to poprosił), komunikacyjnych, rekomendacyjnych, w celu dokonania płatności (np. z cudzego konta). Traktujemy je jak każde inne, czyli przetwarzamy tylko w celu zrealizowania usług i obowiązków prawnych, a przekazujemy tylko naszym partnerom w opisanych wyżej sytuacjach.

 11. Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy tylko w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zamówionych usług i wywiązania się z obowiązków prawnych.

 12. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych Użytkowników zobowiązujemy się do:

  - przetwarzania ich zgodnie z obowiązującym prawem

  - dołożenia należytej staranności, zastosowania odpowiednich zabezpieczeń

  - przetwarzania danych tylko przez osoby do tego upoważnione

  - udzielania pomocy Użytkownikowi w niezbędnym zakresie, odpowiadać na skierowane do nas żądania osób, których dotyczą dane oraz wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

  - zwrócić lub całkowicie usunąć wszelkie dane osobowe po zakończeniu świadczenia usług (w tym również posprzedażowych), chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

  - udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu

  - po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłaszać takie sytuacje Użytkownikowi

 13. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem zakupów.

 14. W przypadku, gdy Użytkownicy będą korzystać z naszego serwisu w sposób niezgodny z regulaminem lub obowiązującym prawem zastrzegamy sobie prawo przetwarzania danych tych osób w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności. Wszystkie takie przypadki będą przez nas szczególnie monitorowane, a ich przebieg zostanie utrwalony dla celów dowodowych.
 15. Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną. Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Nam ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia. Są to nieduże pliki spełniające wiele ważnych funkcji: pomagają zapamiętać preferencje ustawień strony, przechować rzeczy wrzucone do koszyka do następnej wizyty, umożliwiają zalogowanie się do naszego sklepu. Poza tym cookies pozwalają nam również dostosować wyświetlanie dopasowane do Waszych potrzeb (np. automatycznie pokażemy Wam towar, którym byliście zainteresowani podczas poprzedniej wizyty).

  Zewnętrzne pliki cookies wykorzystujemy w celach:
  - prezentowania treści multimedialnych:
  YouTube - administrator: Google Inc z siedzibą w USA
  - zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (cookies oraz anonimowe identyfikatory) w celach analiz oraz remarketingu:
  Google Analytics - administrator: Google Inc z siedzibą w USA
  - wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Google+. Instagram, Twitter

 16. Jeśli Użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej, jednak pewne funkcje sklepu staną się przez to niedostępne.
 17. W przypadku chęci cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych prosimy o wysłanie e-maila na adres: info@kamille.pl. Cofnięcie zgody oznacza, że nie będziemy przesyłać informacji handlowych zgodnie z zakresem cofniętej zgody. Mamy jednak prawo pozostawić informację kiedy wyraziłeś/aś zgodę oraz kiedy została ona cofnięta na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń (przewidywany czas przetwarzania).
 18. Jeśli zechcesz uzyskać od nas swoje dane lub zlecić powierzenie ich komuś innemu, prosimy o wysłanie e-maila na adres: info@kamille.pl. Dane generujemy w pliku o rozszerzeniu .csv, ale jeśli stanowi to dla Ciebie problem, postaramy się dopasować ich formę do Twoich potrzeb.
 19. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub zastrzeżenia, po prostu zwróć się do nas – postaramy się pomóc.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium